SLOŽENÍ OLEJŮ

SLOŽENÍ OLEJŮ woman blond lab tubes

Toto jsou základní informace o složení olejů. Podobná pravidla platí i pro oleje pro nákladní automobily a průmyslové oleje. Zobrazené údaje jsou pouze informativní.

Základní složky pro výrobu olejů, tak jak je známe se, dělí do několika skupin.

Základový olej může být tzv.

MINERÁLNÍ -

- tento nejstarší typ oleje je získáván frakcí surové ropy. Pro každý typ oleje může být použito různé frakce o různé vyskozitě nebo vyskozitním indexu. Proto bývá tento typ nazýván také ROPNÝ. Společnost Shell v některých případech pro náročné aplikace používá tzv. XHVI (Extra High Viscosity Index) - olej s extra vysokým vyskozitním indexem. 

Existují tři základní typy minerálních olejů: parafínové, naftenické a aromatické

SYNTETICKÝ -

stále více používaný typ olejů právě pro lepší vlastnosti a vyšší odolnosti. V některý případech může být použit pouze jako tzv. nosič různého souboru additiv. Tyto oleje jsou produkty chemických reakcí a je nutno použít je všude tam, kde fyzikální a chemické vlastnosti minerálních olejů již nejsou dostačující.Syntetické oleje se dále rozdějují podle druhu.

Některé základní uvádíme zde:

Esterové oleje

Jsou to organické sloučeniny, které ve srovnání s minerálními oleji, vynikají především díky své vysoké tepelné odolnosti vůči krakování. Chemická odolnost těchto olejů je velmi dobrá, závisí však na typu esterového oleje. Ve srovnání s minerálními oleji nemají tak dobrou odolnost vůči hydrolýze a ani tak vysokou kompatibilitou s elastomery.

Polyalphaolefin (PAO) oleje

Tyto oleje jsou tvořeny syntetickými uhlovodíky, podobné parafínům, ale s uniformní strukturou. Mají ve srovnání s minerálními oleji vyšší tepelnou a chemickou odolnost. Míra kompatibility s elastomery a odolnost vůči hydrolýze je shodná s minerálními oleji. Tyto oleje se také dodávají s certifikací NSF H1, FDA a Kosher pro použití v potravinářském průmyslu.

Perfluorinated polyether (PFPE) oleje

Sloučeniny těchto olejů tvoří pouze uhlík (C), fluor (F) a kyslík (O). Díky velmi stabilním C-O a C-F vazbám jsou tyto oleje vysoce tepelně stabilní a téměř inertní vůči oxidaci a chemické degradaci. PFPE oleje jsou použity všude tam, kde jsou těžké provozní podmínky, vysoký obsah kyslíku nebo vysoce reaktivní chemikálie, pro čerpání vysoce reaktivních látek jako je kyslík (O2), fluór (F2), hexafluorid uranu (UF6) apod. Jsou také odolné tzv. Lewisovým kyselinám, avšak při teplotách vyšších než 100℃ nejsou zcela inertní. Při dekompozici PFPE olejů (např. při požáru) dochází k uvolňování toxických a korozivních plynů fluorovodíku (HF) a karbonyl difluoridu/fluophosgenu (COF2) - proto je nutné zabránit požárům a vyhnout se kouření v prostorách, kde jsou tyto PFPE oleje použity! Při použití těchto olejů je třeba dbát zvýšené opatrnosti, především pak na kontaminaci uhlovodíky. Vždy se poraďte s odborníky, používáte-li stroje s náplněmi PFPE olejů!

Polyglycol

polyglycol bývá právě pro své vynikající vlastnosti používán jako nosič souboru aditiv všude tam, kde je potřeba dosáhnout maximálních protizáděrových vlastností. Snáší velmi dobře vysoké teplotní i mechanické zatížení.

Voda

Ano. Právě i vodné roztoky nasycené additivy bývají používány v některých aplikacích, jako jsou například těžce zápalné hydraulické oleje pro slévárenství.

ČÁSTEČNĚ SYNTETICKÝ OLEJ

Polosyntetický olej je všeobecně nesprávně používaný název. Správný název pro tyto typy olejů je "ČÁSTEČNĚ SYNTETICKÝ" "SEMI-SYNTETICKÝ" nebo "OLEJ SE SYNTETICKOU TECHNOLOGIÍ (SYNTETIC-TECHNOLOGY). Je míchán z minerálního oleje a některého syntetického oleje.

POZOR! Někteří výrobci a obchodníci s oleji klamavě tyto oleje označují jako "syntetické oleje"

 

Konečné oleje, tak jak je známe, jsou doplněny o tzv. Modyfikátor viskozity a soubory additiv.

Níže jsou uvedeny příklady složení motorových olejů.

 

Plně syntetycký olej  "FULL SYNTETIC" pro filtry pevných částic a prodloužené výměnné intervaly.

SHELL HELIX ULTRA EXTRA

extra

 

Plně syntetický motorový olej "FULL SYNTETIC"

SHELL HELIX ULTRA

helixultra

Částečně syntetický motorový olej

SHELL HELIX PLUS (HX7) (SEMI-SYNTETIC, SYNTETIC-TECHNOLOGY)

helix plus

  Nahrávám strom......

  Kategorie zboží

  Nákupní košík

  Kusů celkem:  0 ks
  Celková cena:  0,- Kč

  Přihlášení

  Zapomenuté heslo | Registrace uživatele

  DBO

  akce právě probíhá ...

  xxxxxxxxx