NAŘÍZENÍ REACH

illustration
Kontakt pro komunikaci ve věci nařízení REACH
Karel Kristlík karel.kristlik@dbo.cz

Nařízení REACH je evropská legislativa o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek vyráběných nebo dovážených na území Evropské Unie. Tato stránka informuje zákazníky o plnění nařízení REACH a umožňuje aktivně se zapojit do komunikace v dodavatelsko-odběratelském řetězci.

Dne 18. prosince 2006 schválil Evropský parlament Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), kterým přesouvá odpovědnost za bezpečnost chemických produktů v celém dodavatelském řetězci na jejich výrobce a dovozce. Nařízení č. 1907/2006 nabylo účinnosti 1.6.2007. Proces předběžné registrace a následné registrace chemických látek byl zahájen 1.6.2008 a bude probíhat v průběhu následujících 11 let v závislosti na vyráběném či dováženém množství chemických látek a jejich nebezpečných vlastnostech.
Společnost Shell  plní požadavky nařízení REACH, které jsou plně v souladu s naším závazkem zajistit odpovědnou produkci, používání a zacházení s produkty, které vyrábíme. Společnost Shell tedy neočekává přerušení dodávek produktů uváděných na evropský trh.

Více informací naleznete na www.shell.cz

  Nahrávám strom......

  Kategorie zboží

  Nákupní košík

  Kusů celkem:  0 ks
  Celková cena:  0,- Kč

  Přihlášení

  Zapomenuté heslo | Registrace uživatele

  DBO

  akce právě probíhá ...

  xxxxxxxxx