FUNKCE OLEJŮ

ZÁKLADNÍ FUNKCE OLEJŮ shell advance

Připomeneme si základní funkci oleje v zařízení. Z pravidla bývají podobné ve všech aplikacích, kde se oleje nacházejí.

Volba oleje může přinést spotřebiteli dlouhé bezproblémové období a nebo katastrofické důsledky ve velmi krátkém časovém úseku. V případě, že si nejste jisti, poraďte se s odborníkem.

Každý dnes ví, že by olej měl "MAZAT"

Mazivostní schopnost oleje a vlastně tento požadavek je všeobecně známý a mylně je vnímán jako ten nejduležitější. Mazivostní vlastnosti olejů patří při vývoji a specifikacích olejů k těm nejméně náročnějším. Mazivostní vlastnosti základových olejů bývají doplňovány mazivostními přísadami nebo EP (extra pressure) přísadami. Mazací vlastnost oleje v jednoduchosti není nic jiného, než zabránit styku dvou materiálů a udržet mezi nimi mazací film. V případě, že je olej špatně zvolen nebo je již opotřeben dochází k zadření.

Olej by měl chránit před "KOROZÍ A RZÍ"

Antikorozní ochrana patří mezi jednu z nejdůležitějších vlastností oleje. Korozi způsobuje účinek vody a kyslíku. To je všeobecně známo. Korozi může způsobit také nadbytečné množství mazivostních a EP přísad. Při nadbytku běžné přísady či při silném působení extrémně účinné mazivostní přísady může být povrch kovu napaden do té míry, že hrozí nebezpečí vzniku koroze. Kromě již zmíněného účinku nadbytku či nevhodného složení mazivostních přísad jsou hlavní příčinou koroze kyselé produkty ze spalování paliva, které se kumulují v oleji. Olej při svém provozu zvyšuje svoji kyselost, takže musí být proti účinku kyselých látek chráněn tzv. alkalickou rezervou. Ta je součástí všech detergentních přísad do olejů.

Olej "CHLADÍ", ale zároveň OXIDUJE a stárne

Tato vlastnost je laiky neprávem opomíjena a při tom neméně důležitá jako mazání. Během provozu je zařízení vlivem pohybu a tření zahříváno. Ve spalovacích motorech o to více. Rozehřáté materiály jsou v přímém kontaktu s olejem a olej často tvoří jen tenkou vrstvu měřitelnou v micronech. Proto je požadováno, aby olej byl pro danou aplikaci provozu specifikován a vybírán co nejpřesněji a obsahoval správný díl antioxidačních přísad zabraňujících napadení základového oleje oxidací. tato funkce se také nazývá TERMOOXIDAČNÍ STABILITA. Správná volba oleje a kvality prodlužuje životnost oleje ale hlavně zařízení na maximální možnou hranici.

Olej "TĚSNÍ"

Další opomíjená funkce oleje je těsnící funkce. K tomuto je přímo úměrná vlastnost a to je viskozita. Olej by měl sám sobě zabraňovat úniku mikropóry a póry mezi materiály (těsnění x kov, kov x kov) a zároveň také vymezovat vůle mezi materiály v rozmezí různých teplot. Správná volba viskozity je opět řazena mezi nejdůležitější parametry oleje. Tento parametr se nazývá TEPLOTNĚVISKOZITNÍ ZÁVISLOST. Při volbě oleje s vyšší než požadovanou vyskozitou dochází ke špatnému odvodu tepla z povrchu materiálů, dochází ke zvýšenému zahřívání vlivem většího tření, změně objemů materiálů, následně k rychlejší oxidaci oleje což může vést k proražení olejového filmu - tzv. zadření. Naopak při volbě oleje s nižší vyskozitou nedochází k požadovanému vytěsnění vůlí, olej není na materiálech v požadované vrstvě což opět vede k zadírání. Volba viskozity je z pravidla určena výrobcem zařízení. V případě, že není zjistitelná, obraťte se na odborně způsobilého prodejce olejů.

Olej by měl zabraňovat tvorbě "ÚSAD A KARBONIZACI".

Tato funkce se nazývá DETERGENTNÍ A DISPERZNÍ vlastnost oleje. Každý olej by měl zabraňovat usazování pevných částic spalin nebo z opotřebení a zároveň by měl, je-li to požadováno rozmělňovat mikročástečky a udržet je ve vznosu.

Olej by měl být "SLUČITELNÝ S MATERIÁLY"

Někdy opomíjenou vlatností oleje je slučitelnost s různými materiály. Správný výběr oleje a maziva zabrańuje poškozovýní těsnění, hadiček, laků a samotných strojů a zařízení.

 

  Společnost ROYAL DUTCH SHELL známá pod názvem SHELL jakožto přední výrobce a vývojce olejů a maziv si zakládá především na kvalitě všech svých produktů a služeb. Každý vyrobený produkt je vyvýjen a zdokonalován podle nejnáročnějších požadavků a přání zákazníků. Společnost Shell ve spolupráci s předními výrobci zařízení neustále vyvýjí nové produkty a technologie s ohledem na dopad na životní prostředí.

  Je nám ctí Vám tyto špičkové produkty nabídnout prostředníctvím naší společnosti se všemi službami, které k obchodu s mazivy patří.

  Nahrávám strom......

  Kategorie zboží

  Nákupní košík

  Kusů celkem:  0 ks
  Celková cena:  0,- Kč

  Přihlášení

  Zapomenuté heslo | Registrace uživatele

  DBO

  akce právě probíhá ...

  xxxxxxxxx